АНГЕЛИ

АНГЕЛИ, драма, 42 минути, 2018 / ANGELS, drama, 42 min., 2018

Авторски филм на Лъчезар ПЕТРОВ / A film by Lachezar PETROV

С участието на актьорите: Мария БАКАЛОВА, Момчил СТЕПАНОВ, Павел ВЛАДИМИРОВ / Starring: Maria BAKALOVA, Momchil STEPANOV, Pavel VLADIMIROV

Музика: Иван КИРИШЕВ, Георги КРАСИМИРОВ - Герасим / music by Ivan KIRISHEV, Georgi KRASIMIROV - Gerasim

АНГЕЛИ и първият филм от игрална трилогия, в която ще бъдат включени още късометражните НА ПРАГА (снимки - май 2018) и СЪНОВИДЕЦА (снимки - септември 2018)

КРАТКО СЪДЪРЖАНИЕ: Високо в планината, където рядко стъпва човешки крак, съдбата среща три „ангела“: двама мъже с името Ангел и момичето Ангела – полицай, лекар и туристка. Тази среща би могла да се превърне в приятно изживяване, ако в света, в който живеем и който създаваме, имаше повече доверие и любов.

High up in the mountain, where humans rarely set foot, fate brings three "angels" together - two men called Angel and a girl called Angela: a policeman, a doctor and a tourist. If only there was more trust and love in the world we live in, it could have been a pleasant experience.

 

 

 

 

20.03.2018 - селектиран за полуфиналист на фестивала в Сан Тропе.