ОПИТЕН ЕКИП

МИГОВЕ ОТ НАШЕТО ВСЕКИДНЕВИЕ

Опитът не се купува, нито се учи. Той може само да бъде придобит. С желание, всеотдайност, практика и... много труд. Както се изкачва планински връх.